KORPORATİV E-MAİLLƏRİN AÇILMASI

Şirket uzantılı E-mail adreslərini açırıq.
Əgər şirkət sahibisiniz və müşterilerinizle E-mail yoluyla danışıqlar aparırsınızsa, e-mail adresinizin sonluğu gmail.com, hotmail.com, yahoo.com kimi olması heçdə etibaredici təəssürat bəxş etmir.
Sizə daha sanballı info@sirketadınız.com, office@sirketadınız.az ve s. kimi adresler yaradarıq.

Qiymeti 100 AZN illik